pl.jpg(13 kb) pl.jpg(13 kb)

ctver.gif(53 b) Síť a provoz ctver.gif(53 b)
     představení
     připojení
     pravidla
     základní pojmy
     struktura
     pár fotek
     kontakty
     software
 
ctver.gif(53 b) Bezpečnost ctver.gif(53 b)
     chování
     o virech
     zabezpečení
 
ctver.gif(53 b) Komunikace ctver.gif(53 b)
     e-mail
     chat
     SMS
     telefonování

dikuze.gif(3 kb)

e-mail :
email.gif(1 kb)
info@prilepy.net


Struktura sítě

struktur.jpg(46 kb)

Území obce Přílepy je pokryto ze tří přístupvých bodů (AP) s jednou retranslací. Díky této struktuře je pokryto více než 90% území. Každý si může dle uvedené mapky zjistit svůj AP.
Přílepy jsou velmi členitá a terénně pestrá obec, proto bylo třeba k pokrytí tří AP. Výhodou však zůstává minimální rušení, jelikož území je chráněno ze severu a východu kopcovitým terénem. Páteřní síť je zbudována v pásmu 2,4GHz.

Rozmístění AP

AP 36 - škola, č.p. 36 + hlavní spoj
Tento bod slouží jako hlavní spoj, kde je připojena konektivita v distribuční sítě společnosti LAN servis Přerov a signál je odtud rozesílán na další dva AP. Zároveň slouží škola jako AP 36 pokrývající střed obce.

AP 37 - bytovka, č.p. 223
Tento přístupový bod slouží k pokrytí horní části obce. Tedy části Letná, Hlinčina, Podvinohradí...Je umístěn na střeše bytovky, č.p. 223.

AP 38 - Větřice, RD Hradeckých, č.p. 223
Z AP 38 je pokryta dolní část obce. Tedy části Větřice, Špitál, Zahrádky, Hačka... AP je umístěn na střeše RD Hradeckých, č.p. 259.
  NOVINKY

Vítejte na našich stránkách. Toto je okénko novinek, ve kterém najdete vždy aktuální informace, týkající se jak provozu sítě, tak novinek na tomto webu i Internetu vůbec. V současné době je poslední novinkou spuštění tohoto webu

www.prilepy.netnapis.jpg(2 kb)
seznamlogo.gif(1 kb)
googlelogo.gif(2 kb)
centrumlogo.gif(1 kb)

lo-alik1.gif(3 kb)

©  Miraso -  PrilepyNet 2006