pl.jpg(13 kb) pl.jpg(13 kb)

ctver.gif(53 b) Síť a provoz ctver.gif(53 b)
     představení
     připojení
     pravidla
     základní pojmy
     struktura
     pár fotek
     kontakty
     software
 
ctver.gif(53 b) Bezpečnost ctver.gif(53 b)
     chování
     o virech
     zabezpečení
 
ctver.gif(53 b) Komunikace ctver.gif(53 b)
     e-mail
     chat
     SMS
     telefonování

dikuze.gif(3 kb)

e-mail :
email.gif(1 kb)
info@prilepy.net


Připojení

Objednávka a realizace
Připojení nových uživatelů probíhá na základě osobní, písemné či telefonické objednávky. Po objednání služby Vás navštívíme doma a na místě zkonzultujeme technické řešení. Na základě zjištěné situace sdělíme odhadovanou cenu realizace.

Technické řešení a realizace
wifi_pripojeni.jpg(3 kb) WiFi technoligie je přenos signálu vzduchem. To znamená, že k připojení potřebujete anténu a klientské zařízení. Anténa je umístěna na střeše, fasádě či komínu tak, aby byla viditelnost některého z našich přístupových bodů.
Pod střechou je umístěno klientské zařízení které je pomocí VF kabelu propojeno s anténou a pomocí UTP kabelu s vaším PC. Na obrázku je znázorněno nejtypičtější řešení.

Požadavky na váš PC
Je nutné aby váš PC disponoval síťovou kartou (ethernet adapter). Pokud nemáte, dodáme včetně ostatního zařízení a v rámci montáže komponent do PC nainstalujeme. Vyjímkou je pouze situace že je PC pod pečetí prodejce a podléhá záručním podmínkám. V tomto případě se sítˇovou kartu zajistí sám u prodejce PC.
Po fyzické montáži zařízení nastavíme váš PC k připojení do sítě. Každému uživateli je přidělena neveřejná IP adresa. V případě zájmu a využití, je možno zřídit i veřejnou IP adresu.

  NOVINKY

Vítejte na našich stránkách. Toto je okénko novinek, ve kterém najdete vždy aktuální informace, týkající se jak provozu sítě, tak novinek na tomto webu i Internetu vůbec. V současné době je poslední novinkou spuštění tohoto webu

www.prilepy.netnapis.jpg(2 kb)
seznamlogo.gif(1 kb)
googlelogo.gif(2 kb)
centrumlogo.gif(1 kb)

lo-alik1.gif(3 kb)

©  Miraso -  PrilepyNet 2006