pl.jpg(13 kb) pl.jpg(13 kb)

ctver.gif(53 b) Síť a provoz ctver.gif(53 b)
     představení
     připojení
     pravidla
     základní pojmy
     struktura
     pár fotek
     kontakty
     software
 
ctver.gif(53 b) Bezpečnost ctver.gif(53 b)
     chování
     o virech
     zabezpečení
 
ctver.gif(53 b) Komunikace ctver.gif(53 b)
     e-mail
     chat
     SMS
     telefonováníe-mail :
email.gif(1 kb)
info@prilepy.net


Pravidla

Vztah provozovatel - uživatel
Základní vztah definují Smluvní podmínky podepsané při vzniku smluvního vztahu.
Komunikace probíhá prostřednictvím těchto stránek, telefonicky, e-mailem popř. ICQ - vše v sekci kontakty. Uživatel též může využít osobní konzultace každý čtvrtek 18:00 - 20:00 v místní knihovně (budova OÚ).

Platba
Platba za sjednanou službu probíhá dle dohody a způsob je uveden na přední straně smlouvy. Nejvhodnější způsob je bezhotovostní - převodem na účet č. 215577675 / 0300. Váš variabilní symbol je taktéž uveden na smlouvě.
Předplatné období začíná prvním a končí posledním dnem kalendářního měsíce. Splatnost je vždy k 15. dni daného měsíce. Pokud není dohodnuto jinak.
Provozovatel si na základě smluvních podmínek vyhrazuje právo zastavit dodávku služby při neuhrazení poplatku.

Výpadky připojení
Z různých objektivních příčin může dojít k výpadkům dodávky služby. Důvodem může být porucha místní sítě, výpadek dodávky konektivity či porucha přímo u uživatele.
Častou příčinou poruch u klientů je tzv. "výtuh ápéčka", ten se řeší jeho resetem - napájecí zdroj vyndejte na cca 10 sekund ze zásuvky a znova zastrčte. Pokud se připojení nerozjede, informujte nás prosím prostřednictvím SMS na jedno z našich telefonních čísel - viz. sekce kontakty.
Pokud nepřijde odpověď, je výpadek identifikován a pracuje se na jeho odstranění. Pokud se výpadek týká vaší linky dohodnem se na opravě.
Řešení výpadku konektivity není v moci provozovatele a budeme u poskytovatele konektivity naléhat na odstranění závady.
Provozovatel nenese odpovědnost za výpadek zaviněný zásahem uživatele do nastavení PC či klientského zařízení.

Chování v síti a na Internetu
Chování na Internetu by mělo být v souladu se zákonem a základními etickými normami. Uživatel by též měl brát v úvahu ostatní uživatele a nezatěžovat síť stahovaním velkého množství dat ve špičce. Pro tyto aktivity využívejte doby mezi 23:00 - 12:00 hodin, kdy bývá síť nejméně vytížena.

  NOVINKY

Vítejte na našich stránkách

www.prilepy.netnapis.jpg(2 kb)
seznamlogo.gif(1 kb)
googlelogo.gif(2 kb)
centrumlogo.gif(1 kb)

lo-alik1.gif(3 kb)

©  Miraso -  PrilepyNet 2006 <