pl.jpg(13 kb) pl.jpg(13 kb)

ctver.gif(53 b) Síť a provoz ctver.gif(53 b)
     představení
     připojení
     pravidla
     základní pojmy
     struktura
     pár fotek
     kontakty
     software
 
ctver.gif(53 b) Bezpečnost ctver.gif(53 b)
     chování
     o virech
     zabezpečení
 
ctver.gif(53 b) Komunikace ctver.gif(53 b)
     e-mail
     chat
     SMS
     telefonování

dikuze.gif(3 kb)

e-mail :
email.gif(1 kb)
info@prilepy.net


Základní pojmy

WiFi
Zkratka pochází z anglického Wireless Fidelity, neboli bezdrátová věrnost. V tomto případě se jedná o přenos bezdrátovou sítí a to pomocí radiomagnetických vln.

Lokální bezdrátová síť
Je systém vzájemně propojených několika přípojných bodů (AP), tvořících tzv. páteřní síť, prostřednictvím které je dále Internet přenášen k jednotlivým uživatelům. Strukturu sítě PrilepyNet najdete v sekci Struktura.

Konektivita
Konektivita je napojení lokální sítě do datové distribuční sítě poskytovatele konektivity. Tím je v případě PrilepyNetu společnost LANservis Přerov.

Rychlost připojení
Rychlost připojení se udává v kbps - "kilobitech" za sekundu. Některé měřiče a prohlížeče používají jednotku kBps "kolobajty" za sekundu. Převodní koeficient mezi těmito jednotkami je číslo 8 tedy například : 64kBps x 8 = 512kbps

"Ápéčko"
Je hovorový název pro klientské zařízení, které zajišťuje přenos signálu mezi anténou a PC.

Síťová karta
Síťová karta (ethernet adapter), hovorově síťovka, je rozhraní prostřednictvím kterého se připojuje PC do sítě. Každý PC, který se bude připojovat do sítě musí být síťovou kartou vybaven. U nových PC je součástí základního vybavení.

IP adresa
je číselný údaj identifikující jednotlivá zařízení v síti (klientské zařízení, síťová karta...). Každému uživateli je přidělena unikátní vnitřní IP adresa, která je součástí smlouvy.

  NOVINKY

Vítejte na našich stránkách. Toto je okénko novinek, ve kterém najdete vždy aktuální informace, týkající se jak provozu sítě, tak novinek na tomto webu i Internetu vůbec. V současné době je poslední novinkou spuštění tohoto webu

www.prilepy.netnapis.jpg(2 kb)
seznamlogo.gif(1 kb)
googlelogo.gif(2 kb)
centrumlogo.gif(1 kb)

lo-alik1.gif(3 kb)

©  Miraso -  PrilepyNet 2006